15.07.2019 Paylaşıldı.

İnsülin rezistansı neden olur?

İnsülin rezistansı diyebilmek için bazı kriterler olması gerekir. Bunlar:

  • Hiperinsülinemi (nondiyabetik nüfusun en üst 1/4'ü)
  • Aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının pozitifliği

       Açl›k plazma glukozu > 110 mg/dl

       Kan bas›nc› > 140/90 mmHg

       TG(Trigliserid) > 200 mg/dl

       HDL < 50 mg/dl

       Bel çevresi > 94 cm (erkek)

       Bel çevresi > 80 cm (kadın)