15.07.2019 Paylaşıldı.

Aslında GLP-1 ve metabolik olarak benzer etki yapan hormonların salınımı RYGB ve VSG ameliyatları sonrasında belirgin yükselmektedir. Chambers ve arkadaşlarının yaptığı sıçan deneylerinde sham opere (plasebo operasyonu) sıçanlar ile RYGB ve VSG ameliyatları yapılan sıçanlar karşılaştırılmıştır. Sham opere sıçanlardan bir gruba normal gıda tüketimini taklit eden ancak posalı ve lifli ağırlıklı sağlıklı bir beslenme verilmiş, diğer bir gruba da iki öğün uygun gıda ile beslenme yöntemi uygulanmıştır. GLP-1 düzeyleri her iki bariatrik cerrahi geçiren grupta da diğer gruplara göre belirgin yüksek bulunmuştur. Bu çalışma dışında başka çalışmalardan elde edilen veriler de göstermiştir ki bariatrik cerrahide GLP-1 gibi pek çok hormonda da metabolik yönden olumlu değişimler olmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu değişimler görülmektedir.