15.07.2019 Paylaşıldı.

Gastrointestinal endokrin sistem, sindirim sistemi ile beynin iletişimini ve enerji dengesini sağlayan önemli bir organdır. Bu iletişim peptidler ve vagus siniri aracılığıyla yapılmaktadır ve oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Bariatrik cerrahi prosedürleri birbirlerinden oldukça farklı etki mekanizmalarına sahiptir. Cerrahiler arasındaki anatomik farklılıklar, farklı metabolik mesajların oluşmasına neden olmaktadır. Bariatrik cerrahi yöntemler, anatomik etkilerine ilaveten, gastrointestinal hormonlardaki değişikliklerin katkısıyla, hem kilo kaybına, hem de metabolik etkileriyle diyabetin tedavisine faydalı olmaktadırlar. Özellikle bypass türü cerrahilerin diyabeti tedavi edici etkisi belirgin olarak göze çarpmaktadır. Metabolik sendromu oluşturan bütün hastalıkların uzun dönemde iyileşmesine ve düzelmesine katkıda bulunan bariatrik cerrahi yöntemler bu özellikleriyle sağlık ekonomisine uzun vadede ciddi katkı sağlayacaktır.