06.07.2019 paylaşıldı.

Ameliyattan sonraki ses kısıklığına yeni çözüm:

Sinir mönitörizasyonu ile tiroid ameliyatı, bilindiği üzere intraoperatif sinir monitörizasyonu, tiroid ameliyatlarında rekürren larengeal sinirin (RLS) bulunması amacıyla kullanılır. RLS ile tiroid bezi birbiri ile ilişkili olduğundan RLS yaralanması,tiroidektomi sonrasında en sık görülen komplikasyondur.  RLS hasarı ise vokal kord disfonksiyonuna sebep olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda RLS tespit edilmeyen vakalarda vokal kord disfonksiyonunun arttığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan, tiroidektomi cerrahisi sırasında anatomik. yapının  ortaya konması ve korunması gerekmektedir.

Sinir monitörizasyonu sinir yapısının saptanması amacıyla kullanılır. İntraoperatif sinir monitörü ile rekürren larengeal sinir diseksiyonu, sinirin bulunarak anatomik olarak ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır. Deneyimli tiroid cerrahlarının elinde sinire ulaşma ve ameliyat süresini kısaltır. Bu teknikle troid ameliyatları güvenle yapılmaktadır.